เปลี่ยนใบไม้ที่แห้งเหี่ยวให้เป็นงานศิลปะ

ใบไม้แห้ง วัสดุธรรมชาติที่ต้องกวาดทิ้ง และกลายเป็นปุ๋ย แต่สำหรับ Susanna Bauer เธอได้เพิ่มคุณค่าให้กับใบไม้แห้งโดยการนำมาทำเป็นงานศิลปะ และนี่คือ งานศิลปะที่เกิดจากใบไม้ งานศิลปะที่ต้องใช้ความประณีตอย่างสูง

Susanna Bauer ศิลปินที่เป็นสื่อกลางของความเป็นศิลปะและเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ โดยการนำใบไม้แห้งและด้ายสำหรับการถักทออย่างประณีต ผลงานของเธอมีความสมดุลและเปราะบาง เธอสะท้อนเรื่องราวของแต่ละบุคคล การเชื่อมต่อด้วยความสวยงามที่ยั่งยืนของธรรมชาติ

การทำงานกับใบไม้แห้งที่มีความเปราะบาง ต้องใช้ความอดทนและมือที่มั่นคง แต่การทำงานของ Susanna ชิ้นส่วนหรือเศษใบไม้แห้งสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในการสร้างชิ้นงาน ที่ไม่ได้เพียงแต่สร้างความสนใจ การเริ่มต้นในการทำใบไม้แห้งมาทำงานศิลปะ ต้องออกไปหาใบไม้เพื่อทำการรวบรวมและคัดแยกใบ จัดเรียงองค์ประกอบ และการวางกรอบแนวความคิด การสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นจริง เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมด นอกจากนี้ในการลองผิดลองถูกในการสร้างสรรค์ผลงานหรือการทำตัวอย่างนั้น ความคิดกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงานใน 1 ชิ้น เธอมันจะใช้ความซับซ้อนและขนาดของงานเพื่อให้ได้รูปทรงที่แปลกใหม่ แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานก็ตาม

การถักงานฝีมือในผลงานการนำทาง (Navigation) มีรูปทรงคล้ายเข็มทิศที่ใช้ในการนำทาง งานของ Susanna เป็นงานถักฝีมือแบบดั้งเดิมซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งการตกแต่ง ในผลงานของเธอ ใช้เทคนิคการถักโครเชต์กลายเป็นวิธีการที่ทำให้เธอิได้แสดงออกถึงความคิดและอารมณ์ โดยจะเชื่อมช่องว่างระหว่างงานฝีมือและศิลปะ

(407)