งานศิลปะจากดินน้ำมันที่มีสีสันสดใสและมีรายละเอียดที่น่าทึ่ง !

# 1

# 2

Happy birthday to me 🐮

A post shared by Stefano Colferai (@stefanocolferai) on

# 3

# 4

# 5

# 6

👾🎮💤😴🛋 #plasticine #animation #stopmotion #workinprogress

A post shared by Stefano Colferai (@stefanocolferai) on

# 7

😴💤🎧 #plasticine #animation #stopmotion #workinprogress

A post shared by Stefano Colferai (@stefanocolferai) on

# 8

# 9

# 10

Story By stefanocolferai.

(88)