ในคลองลาดพร้าวมีอะไรอยู่บ้าง?

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง โดยล่าสุดทาง Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST เผยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในขณะที่ใช้รถบรรทุกขนขยะจำนวนมากออกจากคลองลาดพร้าว

นอกจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองที่ถือเป็นมลพิษทางน้ำที่ร้ายแรงแล้วนั้น การทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงสู่แม่น้ำลำคลองอันเป็นการเพิ่มความสกปรกให้กับแหล่งน้ำต่างๆ อีกด้วย

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

มลพิษเหล่านี้ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้

(5646)