ขอสักหลังไหม..ได้บ้านฮอบบิทที่ใช้เวลาในการสร้างเพียง 3 วัน สร้างยังไงไปดูกัน

Magic Green Homes เป็นโครงการบ้านที่สร้างขึ้นจากโครงสร้างสำเร็จรูป เพื่อง่ายต่อการนำไปสร้างท่ามกลางธรรมชาติ โดยได้แนวคิดมาจากท่อ และเมื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์สามารถนำหญ้ามาปลูกซ้อนทับให้มีลักษณะเป็นบ้านฮอบบิท ในการสร้างนั้นใช้เวลาเพียง 3 วันก็จะได้บ้านฮอบบิทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติออกมา

ฮอบบิทคือใคร ทำไมถึงเรียกบ้านฮอบบิท ?

ฮอบบิท  เป็นเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในจินตนิยายของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือฮอบบิท และมีบทบาทสำคัญในเรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์

 

<------------->

<------------->

 

ฮอบบิทเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ แต่มีขนาดย่อมกว่า และไม่ล่ำบึกบึนเหมือนอย่างคนแคระ เนื่องจากฮอบบิทมีขนาดราวครึ่งหนึ่งของมนุษย์  ฮอบบิท มีที่มาจากคำในภาษาโรเฮียริคว่า โฮลบีตลาน (Holbytlan) ซึ่งหมายถึง ผู้อยู่ในโพรง

(10727)