ลองชิมกันไหม…กาแฟบร็อคโคลี่ (Broccoli Coffee)

เราอาจจะไม่ได้เป็นนักบริโภคผักที่ดีที่สุดทุกวัน แต่สิ่งหนึ่งที่เรายอดเยี่ยมในการบริโภคก็คือกาแฟ เป็นเหตุผลให้นักวิทยาศาสตร์ทำการพัฒนาผงแป้งที่ทำมาจากบร็อคโคลี่ ผลิตโดยองค์กรวิจัยชั้นนำของออสเตรเลียอย่าง CSIRO และ Hort Innovation ด้วยกระบวนการที่จะช่วยรักษารสชาติ สี และสารอาหารจากบร็อคโคลี่ไว้ ช่วยให้กาแฟแก้วนี้ กลายเป็นกาแฟที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ช่วยให้คนที่ชอบดื่มกาแฟ ได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น

ร้านกาแฟ Melbourne cafe ได้ทดลองทำ ‘broccolattes’ โดยผงแป้งที่ทำมาจากบร็อคโคลี่เพียง 2 ช้อนโต๊ะนั้นสามารถเทียบเท่าได้กับการรับประทานผัก 5 ส่วนต่อวัน John Lloyd ผู้บริหารระดับสูงของ Hort Innovation กล่าวว่า ” จากการวิจัยพบว่าชาวออสเตรเลียยังไม่สามารถรับประทานผักได้ในอัตราส่วนที่ควรรับประทานต่อวัน ดังนั้นกาแฟบร็อคโคลี่นี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

บรอกโคลี เป็นพืชผักเมืองหนาวมีถิ่นเดิมอยู่ทางตอนใต้ของยุโรปหรือแถว ๆ ประเทศอิตาลี เริ่มมีมาก และนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย โดยในระยะแรก ๆ ทำการปลูกทางแถบภาคเหนือ ซึ่งผลผลิตมีน้อย ราคาในช่วงนั้นจึงค่อนข้างแพง เนื่องจากเป็นของแปลกใหม่และมีได้เฉพาะฤดูหนาวเท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพันธุ์ให้ทนร้อนได้มากขึ้น ในช่วงฤดูการผลิตจึงสามารถปลูกในภาคอื่นได้เหมือนกัน

(339)