รูปภาพที่แสดงให้เห็นว่าโลกเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อผ่านไปหลาย 10 ปี

การดำรงชีวิตของมนุษย์ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ภาพเหล่านี้เป็นภาพจากมุมสูงที่ถ่ายโดย NASA ซึ่งจะเทียบให้เราเห็นกันชัดๆ ถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งรูปภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขาน้ำแข็ง และทะเลสาบ

1. ภาพถ่ายจากยุค 1940 ถึงยุค 2000 ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อธารน้ำแข็ง นี่คือภาพของ Muir Glacier ในรัฐอะแลสกา ภาพถ่ายในเดือนสิงหาคมปี ค.ศ. 1941(ซ้าย) และภาพถ่ายในเดือนสิงหาคมปี ค.ศ. 2004 (ขวา) 

2. นี่คือหิมะที่ยังคงเหลืออยู่บนยอดภูเขา Matterhorn ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคมปี ค.ศ. 1960 (ซ้าย) และเทียบกับเดือนสิงหาคมในปี ค.ศ. 2005 (ขวา)

3. ผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่าในป่า Salta Forest ประเทศอาร์เจนตินาที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในภาพถ่ายคู่นี้เทียบระหว่างภาพถ่ายในปี ค.ศ. 1972 (ซ้าย) และปี ค.ศ. 2009 (ขวา) 

4. ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นพื้นที่สีเขียวที่ลงลดในอุทยานแห่งชาติ Lake Nakuru ประเทศเคนย่า จากภาพถ่ายในปี ค.ศ. 1973 (ซ้าย) และปี ค.ศ. 2000 (ขวา)

5. ภาพที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของการตัดไม้ทำลายป่าในประเทศปารากวัย ซึ่งสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนจากภาพถ่ายในปี ค.ศ. 1973 (ซ้าย) และปี ค.ศ. 2008 (ขวา) 

6. ทะเลอาราลในเอเชียกลางที่ลดระดับลงเป็นอย่างมากระหว่างปี ค.ศ. 2000 (ซ้าย) และปี ค.ศ. 2014 (ขวา) 

7. เช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ำ Elephant Butte ในมลรัฐนิวเม็กซิโกที่ระดับน้ำในอ่างลดลงจนเกือบแห้งขอด นี่คือภาพถ่ายในปี ค.ศ. 1994 (ซ้าย) และอีกครั้งในปี ค.ศ. 2013 (ขวา) 

8. ภาพถ่ายของทะเลสาบ Mar Chiquita ในประเทศอาร์เจนตินา ระหว่างปี ค.ศ. 1998 (ซ้าย) และปี ค.ศ. 2011 (ขวา)

9. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง นี่คือภาพถ่าย 3 รูปที่จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของน้ำที่ลดลงอย่างมากในรัฐแคนซัส ซึ่งเป็นภาพถ่ายในปี ค.ศ. 2010 (ซ้าย), 2011 (กลาง) และ 2012 (ขวา) 

10. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อธารน้ำแข็ง Qori Kalis ในประเทศเปรู ภาพถ่ายในปี ค.ศ. 1978 (ซ้าย) และในปี ค.ศ. 2011 (ขวา) 

(12586)