การวิวัฒนาการคืออะไร? ทำไมสิ่งมีชีวิตต้องมีการวิวัฒนาการ?

การวิวัฒนาการคืออะไร?

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ สัตว์ทุกตัวที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ รวมถึงตัวเราเองก็ล้วนแต่มีบรรพบุรุษเป็นสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณ บางสายพันธุ์มีการวิวัฒนาการให้มีความแข็งแกร่งขึ้นเพื่อความอยู่รอด บางสายพันธุ์มีการวิวัฒนาการให้มีความทนทาน ต่อสภาพอากาศ หรือ วิวัฒนาการความคล่องตัวสำหรับการเอาตัวรอดมากขึ้น ดังนั้นการวิวัฒนาการจึงหมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสิ่งมีชีวิตที่ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตดั้งเดิมกลายเป็นสปีชีส์ใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน ทั้งรูปร่าง สริระวิทยา สติปัญญา รวมไปถึงพฤติกรรม เช่น บางชนิดก่อนการวิวัฒนาการอาจเป็นผู้ถูกล่า แต่หลังจากการวิวัฒนาการเพื่อเอาตัวรอดแล้วอาจมีการวิวัฒนาการเขี้ยวหรือกรงเล็บเพื่อความอยู่รอดและกลายเป็นผู้ล่าในที่สุด โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน

ในความเป็นจริงแล้ววิวัฒนาการเกิดขึ้นทั้งในสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต และเกิดนับตั้งแต่โลกของเรายังไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น จนเริ่มมีสิ่งมีชีวิต จวบจนถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการก็ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งต่างๆบนโลกที่เราพบเห็นในปัจจุบันจึงมีความแตกต่างจากเดิมในอดีต และแน่นอนว่าในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปตามกาลเวลา

  doxzilla  

การวิวัฒนาการมีการทำงานอย่างไร?

ทำไมสิ่งมีชีวิตต้องมีการวิวัฒนาการ?

ในความเป็นจริงแล้ววิวัฒนาการเกิดขึ้นทั้งในสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต และเกิดนับตั้งแต่โลกของเรายังไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น จนเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกำเนิดขึ้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การวิวัฒนาการยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งต่าง ๆ บนโลกที่เราพบเห็นในปัจจุบันจึงมีความแตกต่างจากเดิมในอดีต และแน่นอนว่าในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปตามกาลเวลา เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดกับสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน

(10372)