กฎหมายแคนาดาอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้

ชาวแคนาดาจะสามารถซื้อและสูบกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้เร็ว ๆ นี้ ฝ่ายนิติบัญญัติของแคนาดาได้อนุมัติกฎหมายสำคัญซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้ใหญ่สามารถซื้อและบริโภคกัญชาได้ทั่วประเทศ ตอนนี้แคนาดาได้เข้าร่วมกับอุรุกวัยโดยการเป็นประเทศที่สองของโลกที่ทำให้กัญชาถูกต้องตามกฏหมายเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจครอบคลุมทั่วประเทศ

กัญชาได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาแคนาดาและให้รัฐบาลกลางร่างกฎหมายอนุญาตให้ปลูกต้นกัญชา ขายเมล็ดกัญชา ขายผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงประชาชนที่ต้องการปลูกมากถึง 4 ต้น

ภายใต้กฎหมาย บังคับเฉพาะผู้ใหญ่อายุเกิน 18 ปีเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ครอบครองเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้ และบางรัฐอาจบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากกว่าสำหรับการบริโภคและการขาย

--- ---

ขณะนี้นายกรัฐมนตรี Justin Trudeau และคณะรัฐมนตรีของเขา กำลังตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้มีผลบังคับใช้เมื่อใด โดยมีช่วงเวลา 8-12 สัปดาห์สำหรับพื้นที่ในท้องถิ่นเพื่อตั้งร้านค้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบต่าง ๆ

Trudeau ได้สัญญาไว้ก่อนหน้านี้ว่ากัญชาจะถูกกฎหมายภายในวันที่ 1 กรกฎาคม แต่รัฐบาลต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปีในการกำหนดวิธีการสร้างสถานที่ขาย

 

(470)