Mastercard จัดอันดับกรุงเทพแชมป์เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลก

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย ปัจจุบันกรุงเทพมหานครถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลก โดยล่าสุดทาง  Mastercard’s Global Destinations Cities Index 2018  ได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานคร เป็นแชมป์เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลก

จากการสำรวจพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักในกรุงเทพมาหานครมากถึงปีละ 20.05 ล้านคน (2017) ขณะที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษอยู่ที่ 19.83 ล้านคน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังกรุงเทพมากเป็นอันดับ 1 นั่นคือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ตามมาด้วยญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เฉลี่ยแล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักในกรุงเทพ 4.7 คืน และใช้จ่ายเป็นเงินประมาณ 173 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 5,700 บาท

นอกจากนี้ยังเป็นประเทศเดียวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนติด Top 20  มากถึง 3 เมือง โดยจังหวัดภูเก็ตอยู่ในอันดับที่ 12 และเมืองพัทยาอยู่ในอันกับที่ 18

--- ---

และนี่คือ 6 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงเทพจาก  lonelyplanet

  1. Jim Thompson House ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน อยู่ในความดูแลของมูลนิธิจิม ทอมป์สัน จัดแสดงศิลปวัตถุของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะพระพุทธรูปยุคสมัยต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมาก ตัวอาคารเรือนไทยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น
  2. Wat Pho  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย
  3. Chatuchak Weekend Market  เป็นตลาดนัดในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนแผงค้าทั้งหมดมากกว่า 8,000 แผงค้า แบ่งเป็น 27 โครงการ
  4. Wat Phra Kaew & Grand Palace พระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  5. Wat Arun วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง ภายในมีพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือเรียกสั้นๆว่า พระปรางค์วัดอรุณฯ เป็นพระปรางค์สถาปัตยกรรมไทย ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยปรางค์ประธานและปรางค์รองอีก 4 ปรางค์
  6. Wat Traimit (Golden Buddha) เป็นที่ประดิษฐานระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ทั้งองค์ หนักถึง 5.5 ตัน เฉพาะมูลค่าทองคำตามที่บันทึกในกินเนสบุ๊คนั้น อยู่ที่ประมาณ 28.5 ล้านปอนด์ เชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสำคัญของวัดมหาธาตุ สุโขทัย

Mastercard

(672)