ขอสักใบ! กระเป๋ารูปร่างเหมือนสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล

Don Fisher นักออกแบบในประเทศสเปนได้ออกแบบและสร้างกระเป๋า รูปแบบสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลหลากหลายสายพันธุ์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นหอย ปลา วาฬ โลมา ปลาการ์ตูน ปลาฉลาม เป็นต้น กระเป๋าทุกใบเป็นงานที่เขาทำเองกับมือ

สำหรับขนาดของกระเป๋านั้นมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่

แม้จะเป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย กระเป๋าได้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในพัฒนาการของอารยธรรมของมนุษย์มาช้านาน เนื่องจากกระเป๋าช่วยให้คนเก็บของเล็ก ๆ เช่น ผลเบอร์รี หรือธัญพืช ได้ง่าย และใช้ลำเลียงสิ่งของได้มากกว่าการถือด้วยมือ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้นิยามของคำว่า ถุง กระเป๋า ย่าม

ถุง  หมายถึง “เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ ทำด้วยผ้าหรือกระดาษเป็นต้น ก้นปิด ปากเปิด บางชนิดที่ปากมีหูรูดหรือหูหิ้ว”

กระเป๋า หมายถึง “เครื่องใช้รูปคล้ายถุงหรือกระเพาะ ทำด้วยหนังบ้าง ผ้าบ้าง สำหรับใส่เงินหรือของต่าง ๆ ใช้คาดเอวก็มี ติดอยู่ในตัวเสื้อหรือกางเกงก็มี ใช้หิ้วก็มี”

ย่าม หมายถึง “เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ ทำด้วยผ้า มีหูหรือสายในตัวสำหรับสะพาย” และ กระสอบ หมายถึง “เครื่องสานหรือทอด้วยต้นกระจูดหรือป่านปอ สำหรับบรรจุข้าวและของอื่น ๆ”

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(1819)