แผนการสร้างรถกระเช้าไฟฟ้าในเมืองอัมสเตอร์ดัม

ชาวเมืองอัมสเตอร์ดัม และผู้มาเยือนทั้งหลายอาจจะได้เห็นเมืองนี้จากมุมสูงในรูปแบบใหม่ในอีกไม่ช้า บริษัท UNStudio ได้ออกแบบแผนผังรถกระเช้าไฟฟ้า IJbaan ที่จะเป็นระบบขนส่งสาธารณะในอนาคตข้างหน้าของชาวเมือง โดยเส้นทางของรถกระเช้านี้จะเชื่อมต่อเขต Amsterdam West และเขต Amsterdam Noord/ NDSM เข้าไว้ด้วยกัน มีระยะการเดินทางไม่ถึง 1 ไมล์ และสามารถขยายได้ง่ายหากมีความจำเป็นในอนาคต

--- ---

โครงการรถกระเช้าไฟฟ้า IJBaan ได้รับการว่าจ้างจากมูลนิธิ IJbaan โดยมีการเคลื่อนไหวของประชาชนระดับรากหญ้าในปีค.ศ. 2015 ในแคมเปญเพื่อระดมทุนมาสนับสนุนโครางการนี้ นำโดย Bas Dekker และ Willem Wessels ในปัจจุบันโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองอัมสเตอร์ดัม มีจุดมุ่งหมายเพื่อนสร้างการเชื่อมต่อใหม่ในอ่าว IJ และมีกำหนดการว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จทันการเฉลิมฉลองครบรอบ 750 ปีของเมืองอัมสเตอร์ดัม ในปี 2025

(69)